STUDIJA „IMIGRANTŲ INTEGRACIJOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI: TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS INTEGRACIJOS PRIEMONĖS“

STUDIJA „IMIGRANTŲ INTEGRACIJOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI: TRUMPALAIKĖS IR ILGALAIKĖS INTEGRACIJOS PRIEMONĖS“ PARENGTA PAGAL PROJEKTĄ „TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJOS STRATEGINIS DOKUMENTAS“

IMIGRANTU _INTEGRACIJOS_PRIEMONES