APIE MUS

13466355_1216977491669476_2246428261200680505_n    15622292_1393154930718397_5395674664730047771_n    15283919_1373471446020079_2639300181251398822_n   14915333_1333554990011725_6675694450424278314_n        OLYMPUS DIGITAL CAMERA    14642406_1321255624574995_7931467989944078728_n    ???????????????????????????????    15192775_1277393805651675_3832905421674063911_n

Saulėtą 2012 rugsėjo 28 d. rudens popietę įsteigta Socialinių edukacinių iniciatyvų centro PLIUS asociacija, kuri siekia:

aktyvia veikla prisidėti prie visuomenės socialinio, dorinio, dvasinio, meninio ir kultūrinio ugdymo/si.

vykdyti ir populiarinti iniciatyvas, skatinančias darnios visuomenės vystymąsi, siekiant visų jos narių ir socialiai pažeidžiamų grupių darnaus ir aktyvaus socialinio dalyvavimo ir jų gerovės užtikrinimo.

atvirai ir remiantis demokratinėmis vertybėmis spręsti visuomenės socialines, švietimo, kultūrines, sveikatos ir kitas problemas siekiant lygių galimybių ir socialinio teisingumo užtikrinimo.

skatinti kultūrinės įvairovės plėtrą ir toleranciją tarp skirtingų etninių ir kitų socialinių grupių.

per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje

2016 metais SEI tapo akredituota organizacija Europos savanorių tarnybos (EST) programai (Erasmus plius) kaip savanorius priimanti, siunčianti ir projektus koordinuojanti organ


MŪSŲ KOMANDA

904416_686318351402062_1976606892_o

Dr. Aistė Bartkevičienė  Asociacijos vadovė, tyrėja, tarpkultūrinio ugdymo ir bendravimo lektorė, kalbų lektorė

11885197_1010770815619975_604953903029728972_n

     Neringa Ivoškaitė                 Projektų vyr. finansininkė

beautiful-woman-silhouette_23-2147522581

  Danguolė Ona Dilytė           Kalbų lektorė

16466981_1220328728063260_1519421949_n

           Hakan Aktug        Europos savanorių tarnybos savanoris

Jūratė Stongvilienė Asociacijos valdybos pirmininkė, viešųjų ryšių specialistė

received_681680492000628

   Eglė Skukauskaitė   Projektų asistentė

beautiful-woman-silhouette_23-2147522581

     Elena Gavrilova                Viešųjų pirkimų   ekspertė

539052_112223772256817_1278343391_n

       Agneška Avin       Asociacijos valdybos narė, tarpkultūrinio ugdymo ir bendravimo lektorė

15027485_535648313307093_360760916280876611_n

  Danielė Pakalkaitė Administratorė

beautiful-woman-silhouette_23-2147522581

    Giedrė Likšienė                Projektų personalo vadovė

10644124_752901834755881_6209510167609053615_o

Živilė Jankauskaitė Asociacijos valdybos narė, tarpkultūrinio ugdymo ir bendravimo lektorė

PENTAX DIGITAL CAMERA

Dr. Tomas Balkelis Visuomenės pažinimo       kurso lektorius

IMG_6477

      Dr. Elena Bolotina             LR Konstitucijos kurso lektorė

KVIETIMAS

Kviečiu prisijungti prie patyriminės moterų savęs pažinimo grupėsTyrinėsime  savąjį “aš”, mus supančią aplinką, ieškosime netradicinių problemos  sprendimo būdų, pasitelkdami ekspresyvųjį meną, Points of you, Soulcollage ir kitas savęs pažinimo  technikas.
Mokymus ves edukologijos mokslų daktarė Aistė Bartkevičienė, dirbanti migracijos srityje nuo 2005 m. Ji yra Socialinių-edukacinių iniciatyvų centro PLIUS vadovė (www.sei.lt), tarpkultūrinio ugdymo ir bendravimo lektorė, nuolatos dalyvaujanti tarptautiniuose  projektuose ir kurianti naujas mokymosi priemones, integruojančias patyriminį, reflektyvųjį, transformatyvųjį mokymąsi, paremtą meninių technikų taikymu (nordplus.sei.lt),  mokslinio straipsnio “Social work students’ experiences in “SELF” and professional “SELF” awareness by using art therapy method” autorė (http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/2708), Point of you, Soulcollage technikų tyrinėtoja.  Aistė yra baigusi specialius Britų meno terapeutų asociacijos kursus Londone, Maskvos instituto programos “Meno terapijos metodai psichologinio, pedagoginio konsultavimo, socialinio darbo ir sveikatos priežiūros srityse” absolventė.
Mokymų sesija – 10 užsiėmimų. 1 užsiėmimo trukmė: 3 val. Pirmasis susitikimas š.m. rugsėjo 25 d. 18 val. adresu Smetonos g. 5, 313 kabinetas, Vilnius.
Mokymai vyks kiekvieną pirmadienį nuo 18.00 ik 21.00 val.  Kaina – 149 eur. Registracija vyksta iki rugsėjo 12 d.! Iki nurodytos datos būtina pervesti 45 eurų avansą į Swedbanko sąskaitą: LT187300010136288612,  paskirtis – patyriminė savęs pažinimo grupė ir informuoti apie  atliktą pavedimą nurodytu el. paštu. Daugiau informacijos sei.plius@gmail.com arba 868349117.

Projektai

socialines_apsaugos

Multikultūrinis vaikų dienos centras Plius

Projektas “Multikultūrinis vaikų dienos centras PLIUS” siekia užtikrinti visa pusę imigrantų, pabėgėlių vaikų ir vaikų iš mišrių šeimų integraciją į priimančiąją visuomenę. Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojamos interaktyvios ugdomosios veiklos, tokios kaip lietuvių ir anglų kalbos užsiėmimai, Lietuvos kultūros ir istorijos pažinimas, multikultūrinio bendravimo dirbtuvės, meninės saviraiškos veiklos, kurios vystys vaikų kalbines kompetencijas, multikultūrinį sąmoningumą bei pilietiškumo jausmą, stiprins jų emocinį intelektą. Multikultūrinio vaikų dienos centro PLIUS darbuotojai teiks socioedukacinę pagalbą, siekiant palengvinti vaikų mokymosi procesą formalaus švietimo įstaigose ir spręsti su tuo susijusias problemas.  Atsakant į imigrantų ir pabėgelių sveikatos ugdymo/si poreikį, taip pat bus organizuojami sveikos gyvensenos ir asmeninės higienos užsiėmimai, skatinamas vaikų fizinis aktyvumas. Saugi, tolerantiška, kultūriniams skirtumams jautri MVCD Plius erdvė užtikrins 20 vaikų pozityvią ir įvairiapusę socializaciją bei neformalaus mokymosi galimybes.

CENTRO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – organizuoti ir teikti dienos užimtumo, socialines, ugdymo ir sociokultūrines, sveikos gyvensenos paslaugas mokyklinio amžiaus imigrantų ir pabėgėlių vaikams, siekiant palengvinti jų integraciją į vietos bendruomenę.

Uždaviniai:

Organizuoti interaktyvias ugdomąsias veiklas, kurios vystytų vaikų kalbinį intelektą, multikultūrinį sąmoningumą bei pilietiškumo jausmą.

Teikti socioedukacinę pagalbą, siekiant spręsti  vaikų kasdienes problemas šeimoje ir mokykloje.

Organizuoti sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo užsiėmimus, patenkinant vaikų poreikius, susijusius su sveikatos ugdymu/si

Sudaryti pozityvios ir įvairiapusės socializacijos galimybes.

Projektą finansuoja Socialinė apsaugos ir darbo ministerija

erasmus+logo_mic

 “EVS new start”

Asociacija dalyvauja Europos savanorių tarnybos projekte ir yra priėmusi savanoriauti savanorį iš Turkijos, kuris padeda asociacijos kolektyvui kasdieniniuose darbuose, padeda rengti vietinius ir tarptautinius projektus, padeda organizuoti veiklas vaikams vaikų dienos centre.

Savanoris organizacijoje praleis 12 mėnesių.

16441674_1220330174729782_796770330_n

16387865_261351884277841_6008577376292764910_n  erasmus+logo_mic

„Integration through education“

Socialinių edukacinių iniciatyvų centras Plius dalyvauja projekte „Integration through education“ kaip partnerė organizacija kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis iš  Italijos, Lenkijos, Portugalijos ir Ispanijos.

Projekto tikslas yra sukurti internetinę platformą su švietimo medžiaga skirta žmonėms dirbantiems su jaunimu, o ypač su imigrantais ir pabėgėliais. Internetinė platforma bus su atvira prieiga visiems, leidžianti pasinaudoti materialine baze.

Projekto tikslinė grupė:  su jaunimu, o ypač su imigrantais ir pabėgėliais dirbantys žmonės mokyklose, universitetuose, NVO, bendruomeniniuose centruose, bibliotekose.Viena vertus, tai yra žmonės, turintys patirties dirbant su jaunimu, bet ne visada dirbant su imigrantais ar pabėgėliais. Jiems trūksta žinių ir priemonių įgyvendinti aukštos kokybės švietimo,integracijos seminarus ir renginius. Antroji tikslinė grupė yra jaunimas, įskaitant imigrantus ir pabėgėlius, kuriems be tinkamos paramos gresia socialinė atskirtis: marginalizacija, nedarbas, švietimo problemos.

Pagrindinis projekto rezultatas –  interneto platforma su mokomąją medžiagą tiems, kurie dirba su jaunimu, daugiausia imigrantų ir pabėgėlių jaunimu ir siekia plėtoti  švietimo tarptautinius standartus, taip pat kontaktus ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp žmonių dirbančių su jaunais imigrantais ir pabėgėliais.

16425805_1354558974601824_3168491864741765971_n  erasmus+logo_mic

“Improving the initial education of adult immigrants”, 2IMINED

Projekto numeris: 2016-1-LT01-KA204-023223

Imigrantai pirmaisiais metais naujoje šalyje dažnai susiduria su kalbos barjieru, todėl jiems sunku pasiūlyti kokių nors švietimo programų (išskyrus kalbų mokymosi) ir mokymosi galimybių. Atsižvelgiant į tai, siūlomas projektas siekia sukurti intelektinį produktą, kuris būtų labiau prieinamas ir tinkamas imigrantams.

Projektas, visų pirma, yra nukreiptas į intelektinio produkto kūrimą, kuris  pagerintų ir išplėstų imigrantų mokymosi galimybes. Šis produktas yra sudarytas iš švietimo priemonių, kurios padės imigrantams įgyti pagrindinių žinių ir įgauti supratimą apie priimančiosios šalies sociokultūrinį gyvenimą. Šis įnovatyvus produktas yra pagrįstas skaitmeninėmis technologijomis – bus sukurta e-platforma, kuri tuo pačiu metu turės atvirą prieigą. Informacija šioje elektroninėje platformoje  bus parašyta labai paprasta kalba, trumpais sakiniais, kad imigrantai galėtų naudoti skaitmeninius įrankius ir atlikti vertimą į jiems suprantamą kalbą. Šią e -platformą bus labai lengva naudoti ir suprasti tiek imigrantams, tiek jų mokytojams.

INTOVATIVE TOOL – parengtas skaitmeninių technologijų pagrindu, pateikiamas e-platformoje, nemokamas ir atviro naudojimo, skaidrus, visiems prieinamas, dalinai pritaikytas neverbaliniam bendravimui, lengvai išverčiamas į imigrantų gimtąsias kalbas. Aprašymai e- platformoje pateikiami paprasti, kad būtų labiau suprantami tiems, kurie nežino arba žino mažai priimančiosios šalies kalbą ir negali kitaip įgyti pagrindinių žinių, ir supratimo apie priimančios šalies socialinį-kultūrinį gyvenimą.

Šios mokymo priemonės turi  bendrą šerdį ir atskirus nacionalinius paketus (pagal kiekvienos partnerės šalies sociokultūrinius aspektus). Priemonės branduolys bus sudarytas iš imigrantų švietimo programos ir jos įgyvendinimo priemonių, taip pat švietimo struktūros ir jos išsamių komponentų, atspindinčių įvairius priimančiosios šalies aspektus tokius kaip – sociokultūrinis gyvenimas, istorija, kalba, politinė sistema, religija, švietimas, tautybė / etniškumas, geografija, menai ir pan.

Kiekvienos šalies mokomuosiuose paketuose bus plėtojama kiekvienos partnerės šalies nacionainiai ypatumai. Kaip rezultatas, šis mokymo priemonės bendrumas būtų sukurti sąlygas šios adaptacijos bet kurioje šalyje prielaidas. Pvz, Lietuvoje vienas iš šių blokų būtų trumpa apžvalga iš Lietuvos istorijos.

Projektas padės imigrantams (ypač tiems, kurie yra atvykę pirmus metus į naują šalį ir nežino šalies kalbinių, kultūrinių ir socialinių gyvenimo ypatumų) labiau integruotis  į vietos bendruomenę priimančioje šalyje.

Immigrants, especially in their first year of life in the host country, have language problems in the host country, making it difficult to offer them any educational programs (with the exception of language learning) and learning possibilities. In view of this fact, the proposed project is specially sought to create an intellectual product that would be more accessible as possible for immigrants.

As a result the project is primarily directed to the development of the intellectual product, which would improve and extend the offer of learning opportunities for migrants. This product is composed of educational tools for immigrants to acquire basic knowledge and understanding about host country’s sociocultural life. This innovative product is based on digital technologies – will be put into created e-platform, which at the same time will have open access. This material will be combined with the textual material that will be written in very simple language, short sentences that immigrants could use digital tools to do the translation into a language they understand. As a result this will be easy-to-use, and easy to understand tools for all immigrants and their educators.

INTOVATIVE TOOL- prepared with the use of digital technologies, placed on the project e-platform, free and open for use, clear, accessible, partially adapted to the non-verbal communication, for easy translation to immigrants’ native language in order to be more understandable for immigrants, who don’t know or know poor the host country’s language and therefore cannot otherwise gain a basic knowledge and understanding of the host country’s socio-cultural life.

centras plius viesinimas

„Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste“ 

Projekto Nr. PMIF-2.1.2-K-01

Projekto tikslas – teikti bendrąsias ir specializuotas paslaugas trečiųjų šalių piliečiams,  siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvoje, kartu patenkinant jų fizinius, dvasinius, socialinius ir ugdymosi poreikius.

Projekto rezultatai reikalingi tikslinei grupei – trečiųjų šalių piliečiams  (tiesioginė nauda), bei Lietuvos visuomenei tampant daugiau solidaria, atsakinga ir atvira priimant „kitą ir kitokį“ ir suteikiant jam pagalbą integruojantis Lietuvoje (netiesioginė nauda).

Vilniuje veiks bendruomeninis integracinis centras, kuriame didelė dėmesio dalis bus nukreipta į tikslinės grupės problemų įveikimą, bus teikiamos  socialinės, psichologinėse, teisinės, įsidarbinimo konsultacijos, profesinio orientavimo kursai, pagal individualius grupės poreikius organizuojami valstybinės kalbos kursai bei Lietuvos Respublikos istorijos-kultūros-pilietinio pažinimo mokymai. Šie mokymai bus vykdomi atsižvelgiant į TŠP poreikius, jų darbo ar studijų laiką, patirtis, pažeidžiamumą, išsilavinimo lygį, profesiją.

Projekto koordinatorius – Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Projekto laikotarpis 2016-06-01 iki 2019-09-30

Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Šiame centre teikiamos paslaugos tikslinės grupės nariams:

 trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ir (ar) pakeistą vadovaujantis UTPĮ 40 straipsnyje nustatytais pagrindais;

trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą ir (ar) pakeistą vadovaujantis UTPĮ 53 straipsnyje nustatytais pagrindais;

trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas pagal UTPĮ 86 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu;

trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteikta papildoma apsauga pagal UTPĮ 87 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu.

Šio projekto rėmuose apimsime ir teiksime papildomas paslaugas ypatingai pažeidžiamai grupei –  prieglobstį gavusiems užsieniečiams ( – trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas pagal UTPĮ 86 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 53 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu pagrindu; – trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kuriems suteikta papildoma apsauga pagal UTPĮ 87 straipsnį ir kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu) (toliau – PGU). Prieglobstį gavę užsieniečiai yra specifinė grupė, turinti ypatingų poreikių ir dažnai patirianti įvairių sunkumų: kalbos barjeras, institucinių ir teisinių sistemų, kultūrų bei kitų vertybių skirtumai kilmės ir tikslo šalyse sąlygoja PGU socialinės integracijos Lietuvoje problematiką, o silpni socialiniai ir ekonominiai PGU ištekliai daro įtaką didesniam jų pažeidžiamumui.

Atsižvelgiant į integracijos problematiką tiek TŠP tiek  ypatingai pažeidžiamos grupės PGU liudija apie poreikį teikti sekančioms paslaugas:

Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste, kuriame būtų sudaryta galimybė susitikti su bendruomenėmis, megzti socialinius ryšius, rasti mentorius, kurie padėtų, paaiškintų ir palydėtų;

Informavimas, konsultavimas, atstovavimas, kad būtų suteiktos pilnos tiek socialinės, tiek edukacinės paslaugos;

Lietuvių kalbos, pilietinio orientavimo, istorijos, konstitucijos kursai, kad nebūtų diskriminacijos švietimo, sveikatos, darbo rinkoje dėl kultūros ir kalbos trūkumo;

Į darbo rinką orientuotos konsultacijos, profesinio orientavimo kursai;

Teisiniu, socialiniu, psichologiniu konsultavimu  įgalinimu veikti;

Ypatingai pažeidžiamai grupei – PGU – teikti papildomas paslaugas, kaip aprūpinimą maistu, higienos priemonėmis, būtiniausiais drabužiais, avaline, teisinėmis paslaugomis, asmens ambulatorinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis, psichologine pagalba;

COMMUNITY INTEGRATION CENTRE IN VILNIUS

The project “Community integration centre in Vilnius” is implemented according to National programme of  the Asylum, Migration and Integration Fund for 2014–2020. The aim of the project is to provide general and specialized services to third-country nationals in order to improve their integration in Lithuania seeking to satisfy their physical, spiritual, social and educational needs.

“Caritas“ (applicant of the Project) provides free of charge psychosocial services to third-country nationals, who have temporary or permanent residence permit in the Republic of Lithuania:

Providing information, counseling, mediation, advocation services

Consultations of social worker

Consultations of psychologist

Consultations of lawyer

Career guidance and assistance to get into the labor market

Organization of children activities

Humanitarian aid[1]

Personal ambulatory health care services2

Psychosocial services and information about the services provided at
Kalvarijų St. 39, Vilnius „Kultūrų namai“

Our contacts:
E-mail: kulturunamai@vilnius.caritas.lt

Website: vilnius.caritas.lt

Tel.:  +37068346832

Facebook: https://www.facebook.com/uzsienieciu.integracijos.programa/

Social-educational initiatives Centre PLUS (Project partner) provides free of charge educational services to third-country nationals, who have temporary or permanent residence permit in the Republic of Lithuania:

Lithuanian language courses

Trainings directed to get knowledge about Lithuanian society

Trainings of basics of Constitution of the Republic of Lithuania

Vocational orientation, leadership, entrepreneurial experiential trainings

Educational events promoting cooperation between the host community and third-countries’ nationals.

Educational services and information about the services provided at A. Smetonos St. 5, 302 r., Vilnius 

Our contacts:

E-mail: sei.plius@gmail.com
Website: sei.lt
Tel .: 8-683-49-117
Facebook: https://www.facebook.com/centrasplius/

1,2 Services are only for third-country nationals with refugee status or subsidiary protection

nordplius

NORDPLUS Adult project for immigrants integration

During the period 2015 July to 2017 June coordinating organization from Lithuania “Social-educational initiatives centre PLUS” (hereinafter- project SEI) with 3 partners from Baltic-Nordic states (Latvian partner “Shelter “Safe House”, Finnish partner „Haknila International organization“, Norwegian partner „PEACEPAINTING) implemented the project “Intercultural awareness through experiential and reflective learning the context of immigrants integration “ No NPAD-2015/10274.  All activities as it was planned are implemented, all project objectives, project outcomes and results are achieved.

In 2015 October 14-16 first international partners meeting was held in Vilnius in Lithuania, with the aim to plan the management of the project, share experiences about intercultural awareness through experiential and reflective learning strategies and to share responsibilities in preparing an innovative curriculum of intercultural awareness through experiential and reflective learning strategies. Later on working individually and collaborating with partners, innovative intercultural awareness curriculum based on experiential and reflective learning strategies involving drawing, painting, music photography and the other techniques for immigrants and host society members was prepared. In the period of 2016 March-June training course based on intercultural awareness through experiential and reflective learning strategies involving drawing, painting, music photography and the other techniques for immigrants and host society members was organized and piloted in each partner country. Total amount of training course participants is 44 participants, who took part in it (22 migrants and 22 host society members).

In 2016, June 8-10 second partners meeting was held in Helsinki, Finland with the aim to discuss the best practices and obstacles risen in training course of intercultural awareness through experiential and reflective learning strategies and discuss about issues based on publishing a handbook. Later, in the period of 2016 June to 2017 May the time of the project partners’ was devoted to preparation of the handbook of intercultural awareness through experiential and reflective learning strategies.  In 2017 May-June each partner organized the workshop-conference at the national level seeking to present an innovative curriculum, training course and handbook of intercultural awareness through experiential and reflective learning strategies, in which 167 participants took part.

During all the period of the project information about the project was spread in created website http://nordplus.sei.lt/, partners’ websites, Facebook channels, internet Newspaper, local newspapers and so on (more detailed information in final activities report). Seeking to implement all activities in time and in a qualitative way, SEI organized skype meeting, communicated with partners via e- mails, ensured project evaluation process during all project implementation period.

“Children Meeting Multicultural America” (S-LH500-16-GR-002)

Project overview:

 Project “Children Meeting Multicultural America” aimed to introduce American 20th century culture including arts, literature, music, dance, language and history to vulnerable children with fewer possibilities involving children with migration background, adopted children from foster houses, children from disadvantaged families residing in Vilnius seeking to develop their multicultural competence based on experiential and reflective learning strategies. During the project children learned to accept different worldviews and interact with different people using the opportunity to share spaces and experiences of American multiculturalism. Project activities were be based on strengthening educational cross-cultural contacts which contribute to intercultural/multicultural competence and thus to modern multicultural citizenship. Overall project’s idea supports project applicant’s long-term mission which is based on developing cultural diversity and tolerance among different ethnic and other social group.

Project lasted 6 months in total from January till June 2016. It consisted of 7 different activities which were as following:

 1. An opening evening in January, 2016.

 2. An art therapy session in May 2016. 

 3. Gospel music workshop in February 2016.

 4. Multicultural Awareness workshop in May 2016.

 5. American literature and Language courses in March-April 2016.

 1. A reflective, experiential workshop based on drawing/painting and writing on the topic “What America Means to Me?” in May 2016.

 2. A closing event in May 2016.

Target Audience:

The target audience of the project was 55 vulnerable children with fewer possibilities involving children with migration background (including immigrants and refugees), children from disadvantaged and social risk families residing in Vilnius. Moreover, ten volunteers were involved in the project.

KITOS VEIKLOS

Konsultacijos

Socialinių – edukacinių iniciatyvų centras PLIUS teikia mokamas konsultacijas migracijos, gyvenamosios vietos ir jos registravimo klausimais, įsidarbinimo ir leidimų dirbti klausimais.

Kalbos kursai

Organizuojame mokamus lietuvių kalbos kursus pradedantiesiems ir pažengusiems.

Kursų trukmė 48 akademinės valandos, pamokos vyksta 2 kartus per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė 90 min.

Grupėje nuo 6 – 10 žmonių.

Kursų kaina: 1 akad. val. – 4.15 €; 48 akad. val. – 199 €. Vadovėlio kaina – 10 €.

Taip pat organizuojame lietuvių kalbos pamokas užsieniečių vaikams.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės tel. 868349117 arba el. p. sei.plius@gmail.com

—————

Centras PLIUS kviečia   vaikučius, 7-10m. amžiaus, kurių gimtoji kalba – ne lietuvių kalba,  mokytis lietuvių ir anglų kalbų. Pamokėlės vyks šeštadieniais, nuo 11.15 iki 13.00 val., adresu A.  Smetonos g.5, 313 k. Kalbų mokysimės dainuodami, piešdami, šokdami! Mėnesio kaina už lietuvių ir anglų pamokėles, kurių trukmė 1.5 val. – 29 eur, kai grupėje – ne mažiau nei 8 vaikai. Pasirenkant  vieną pamokėlę (lietuvių arba anglų), kurios trukmė 45 min., mėnesio kaina-19 eur, kai grupėje –  ne  mažiau nei 8 vaikai. Maloniai prašome registruoti vaikučius el. adresu sei.plius@gmail.com iki š. m. spalio 4 d. Vietų skaičius yra ribotas. Kilus klausimams, skambinkite tel. 868349117

—————-

Centre Plus orgnizes Lithuanian ( not native speakers) and English lessons for children (aged 7 -10 years old). Lessons are going to be every Saturday from 11:15 to 13:00 at A.  Smetonos st.5,Vilnius,  room 313. During the lessons various formal and non – formal educational mehods will be used such as singing, drawing, performing, discussing and etc.

Monthly price for English and Lithuanian lessons (one lesson lasts for 1.5 hr)  is 29 Eur ( the group minimum 8 children). Selecting one lesson (Lithuanian or English), lasting 45 min., 19 Eur per month ( the group minimum 8 children). 4 lessons foreseen during one month.

For more information contact:  sei.plius@gmail.com , tel. 868349117  Seats are limited. 

Naujienos

КУРСЫ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА (A1-A2) ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ

С 14-15 апреля в Центре социальных – образовательных инициатив ПЛЮС начинаются курсы литовского языка для русскоговорящих, проживающих в Литве. Наша команда состоит из квалифицированных преподавателей у которых есть опыт работы с иностранцами.

В данный момент формируются группы: начинающих (А1.1) и среднего уровня (А2.1/ и A2.2).

Продолжительность курсов: 48 академических часов, 2 раза в неделю по 2 акад. ч. (90 мин.). В группе от 6 до 8 человек. Стоимость курсов: 48 ак.ч. – 144 €.

Эл. почта: sei.plius@gmail.com Тел.: 868349117.

Регистрация на курсы до 30 марта 2016 г. Размер авансового платежа при регистрации – 30 евро.

CHILDREN MEETING GOSPEL MUSIC

We would like to invite children to take part in Gospel music workshops on the 26th of February at 3.30 pm at Center PLUS. This workshop is a part of a project Children Meeting Multicultural America financed by U.S. Embassy in Vilnius. The lesson will be organized by a professional Gospel teacher Elena Prybyla.

The number of children in the workshop is limited so please register children in advance via email: sei.plius@gmail.com

*************

Kviečiame vaikus į Gospel dainavimo pamoką, kuri įvyks vasario 26 dieną, penktadienį, 15.30 val. Socialinių-edukacinių iniciatyvų centre PLIUS (A.Smetonos 5, kab. 302). Užsiėmimas yra projekto “Children Meeting Multicultural America“, finansuojamo Amerikos Ambasados Vilniuje, dalis. Vaikus mokys profesionali gospel dainavimo mokytoja Elena Prybyla.

Kviečiame registruoti vaikus el. paštu: sei.plius@gmail.com. Vietų skaičių ribotas, todėl paskubėkite! J

Slide1

New NORDPLUS Adult project for immigrants integration

Social-educational initiatives centre PLUS is presenting the new Project. The overall aim is to develop intercultural competence of immigrants and host society members through experiential and reflective learning strategies seeking mutual cooperation and understanding among different cultures.
The “Intercultural awareness through experiential and reflective learning in the context of immigrants integration” (NPAD-2015/10274). Project is funded under the Nordplus Adult programme.

During the Project implementation we are going to:

 • develop innovative intercultural awareness curriculum based on experiential and reflective learning strategies involving drawing, painting, music, photography and the other techniques for immigrants and host society members;

 • organize and pilot training course based on intercultural awareness through experiential and reflective learning strategies involving drawing, painting, music photography and the other techniques for immigrants and host society members in each partner country;

 • publish a Nordic-Baltic Handbook presenting the best practice focused on intercultural competence development through experiential and reflective learning strategies involving drawing, painting, music photography and the other techniques for immigrants and host society members;

 • deliver a sustainable project result dissemination including four national conferences and creating, administrating a project web site.

Follow the news on our website and Facebook page for more info. Soon we will upload information how you can get involved in the workshops!

1.-cover-photo

Children Meeting Multicultural America

Social-educational initiative Centre PLUS would like to present you our new project called „Children Meeting Multicultural America“ funded by US Embassy in Vilnius. Project aims to introduce American 20th century culture including arts, literature, music, dance, language and history to vulnerable children with fewer possibilities involving children with migration background, adopted children from foster houses, children from disadvantaged families residing in Vilnius seeking to develop their multicultural competence based on experiential and reflective learning strategies.
During next 6 months we will organize the following workshops for children:
– An opening evening of the project for parents, children and volunteers on January 31st 2016.
– An art therapy workshop on May 9th 2016.
– A gospel singing workshop on February 26th 2016.
– Multicultural awareness workshop on May 16th 2016.
– An English language and American literature course during March-April 2016.
– A reflective, experiential workshop based on drawing/painting and writing on the topic “What America Means to Me?” on May 18th 2016.
– A closing event of the party on May 30th 2016.

All of the activities are free of charge! They are open for all children (of social groups mentioned above)  at the age of 7 to 13.
If you want your children to take part in following workshops, please write us and register via Facebook or email : sei.plius@gmail.com.

Children Meeting Multicultural America

WADING IN THE RIVER OF BOOKS

Waiding in the river of books…

Dear friends,
If you like books or simply you like communicating with different people – we kindly invite you to join Book evenings at centre PLUS!
Visitors of club „Waiding in the river of books“ meet once a month. Mostly on Fridays at 7 p. m till 9 p. m. During the meeting one person presents his favourite book. The way of presenting is whatever presentator wants to choose. A story about the book, presentation of slides, games, questions, dancing, movies and etc. could be used for presenting the book. After the presentation all of you have possibility to discuss about the book or just talk to each other in Lithuanian language.
We are waiting for everyone who likes the idea of sharing thoughts!
More information and photos about us you can find on the Facebook „ Braidymas knygų upėje “
See you

Schedule of the meetings:
1. October the 2nd from 7 p. m. to 9 p. m.;
2. November the 6th from 7 p. m. to 9 p. m;
3. December the 11th from 7 p. m. to 9 p. m.

“Happy Cooking and Healthy Eating!”

cover

„Socialinių – edukacinių iniciatyvų centras PLIUS“ kartu su Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Vilniuje organizuoja kulinarines dirbtuves “Happy Cooking and Healthy Eating!” vaikams nuo 9 iki 13 metų amžiaus. Dirbtuvių metu Chef Art Smith kartu su vaikais mokysis, kaip pasigaminti sveiką maistą, ragaus jį ir vertins. Taip pat svečias pasidalins savo darbo patirtimi bei specialybės pasirinkimo istorija. Dirbtuvių metu bus organizuojamas vertimas į lietuvių kalbą, o renginys vaikams bus nemokamas.

Read More

Kontaktai

Contact Info


MB
arwa
ddg
lstc
EIF
lgpc_logotipas_LT
MRU_logotipas_spalvotas
eti
lrkd
sei

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.